made in eu

Reklamace a záruční podmínky

 1. Záruční lhůta na všechny výrobky vyrobené v roce 2003 a novější, které jsou nabízené v internetovém obchodě DIRECT ALPINE, je 24 měsíců, pokud není přímo v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta. Výjimkou je zboží vyrobené v roce 2002 a starší, kde je záruční lhůta šest měsíců. Dohodnutá oprava či úprava produktů DIRECTALPINE má záruční dobu 3 měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak.

 2. Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

 3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z použití produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 4. Záruka se nevztahuje na škody
  • způsobené neodbornou údržbou, používáním a chybnou manipulací
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

 5. Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned  po jejím zjištění, a to buď písemně na adrese provozovatele:

  DIRECT ALPINE s. r. o.
  Kateřinská 138
  460 02 Liberec XVII
  Česká republika
  nebo e-mailem na adrese: office@directalpine.com

  V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu či dodací list zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 6. Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.
 7. Produkty přijímáme k reklamaci, nebo pozáruční opravě, pouze vyprané a zbavené všech nečistot. Vyhrazujeme si právo odmítnout převzetí k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
Chceš slevu?