made in eu

GREEN - Pojďme po té správné zelené

14667Ekologie a trvale udržitelný rozvoj nejsou pro společnost DIRECT ALPINE prázdné pojmy. Nejsme pokrytci. Nikdy jsme nešli cestou bezobsažného „zeleného marketingu“. Nikdy jsme na vás nemávali zelenými vlaječkami, certifikáty nebo líbivými visačkami. Žijeme v přírodě, milujeme ji a podle toho také děláme svou práci. DIRECT ALPINE se k přírodě chová ohleduplně už ze samé podstaty své práce. Vývojové a výrobní systémy jsou v drtivé většině umístěny ve vyspělých zemích s nejvyššími environmentálními standardy na světě. V zemích Evropské unie, v Japonsku, Jižní Koreji, USA.


Nenechte se zmást lacinými triky nejen bezejmenných, ale i značkových producentů. Mnozí z nich vyrábějí zboží na opačné straně planety, v zemích bez jakéhokoli citlivého vztahu k životnímu prostředí či obyvatelstvu, někde, kde je možné na povel zaplavit stovky kilometrů údolí, kde jsou násilně přesídlována celá města a kde jsou z továren do řek i ovzduší bezohledně a nekontrolovaně vypouštěny zbytky barviv a jiných chemikálií. Zboží se potom navíc přepravuje přes půl zeměkoule. A přes to všechno se při prodeji zaštiťuje jakýmsi zeleným certifikátem či prohlášením evropské centrály... Tato bohužel běžná praxe, kterou vidíme kolem sebe, má k ekologickému chování opravdu velmi daleko. Ačkoli může ekologicky vypadat.

16785

Minimální dopad na životní prostředí

Podstatou trvale udržitelného rozvoje je minimální dopad na životní prostředí, co nejšetrnější ekologická stopa, slušný a férový vztah k přírodě. Uvažujte prosím v tomto duchu i Vy při nákupu. V maximální možné míře se orientujte na oblečení, které pochází ze zemí s vysokými environmentálními standardy, s výrobou v EU, kde je péče o životní prostředí i zaměstnance naprostou samozřejmostí a i pro Vás srozumitelná, přesně definovaná a snadno ověřitelná. Přispíváme např. i tím, že všechny faktury od DIRECT ALPINE jsou tisknuty na recyklovaném papíře. 

14665

Chceme vám jasně ukázat, že naše produkty splňují tato kritéria. Jak konkrétně:

  • Vývoj i výroba produktů je realizována v zemích s maximálními ekologickými standardy. Ty jsou dány jak vysokou životní úrovní, tak samozřejmě legislativou. V praxi to znamená, že při výrobě či barvení látek se veškeré odpady ekologicky likvidují, odpadní vody se při výstupu z továren čistí. Drtivou většinu naší kolekce vyrábíme v evropských zemích. Minimalizuje se tedy i ekologická stopa spočívající v přepravě zboží na dlouhé vzdálenosti. Na konkrétních produktech dále označujeme jejich eventuální výrobu z recyklovaného materiálu či možnost další snadné recyklace.
  • Dále produkty šijeme z materiálů, které pocházejí z vyspělých světových zemí s maximálními environmentálními standardy, jako jsou Japonsko, Jižní Korea nebo USA. I zde jsou přirozeně veškeré odpady ekologicky likvidovány, a tak naprosto žádné škodliviny nezatěžují přírodu a životní prostředí obyvatel těchto zemí. Vynakládáme obrovské úsilí na vyhledávání alternativních materiálů, které mají ještě menší dopad na životní prostředí (snižování hmotnosti při zachování užitných vlastností, recyklované materiály, bio bavlna,…). Vlastní výroba oděvů poté probíhá vždy v některé z evropských zemí, nejčastěji přímo v České nebo Slovenské republice, samozřejmě při zachování všech našich zákonných environmentálních i sociálních standardů, které patří mezi nejvyšší na světě.
  • U veškeré další produkce vyžadujeme od všech dodavatelů doklady o plnění našich nároků nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i sociálních aspektů. 

Zde je náš plán v oblasti ECO pro nadcházející sezóny: 

14662

14663

14664Milujeme přírodu, myslíme na ni, chováme se podle toho. Prosíme, učiňte tak i vy a pojďme společně tou správnou zelenou stezkou.