GREEN -Pojďme po té správné zelené

Ekologie a trvale udržitelný rozvoj nejsou pro společnost DIRECTALPINE prázdné pojmy. Nejsme pokrytci. Nikdy jsme nešli cestou bezobsažného „zeleného marketingu“. Nikdy jsme na vás nemávali zelenými vlaječkami, certifikáty nebo líbivými visačkami. Žijeme v přírodě, milujeme ji a podle toho také děláme svou práci. DIRECTALPINE se k přírodě chová ohleduplně už ze samé podstaty své práce. Vývojové a výrobní systémy jsou v drtivé většině umístěny ve vyspělých zemích s nejvyššími environmentálními standardy na světě. V zemích Evropské unie, v Japonsku, Jižní Koreji, USA.

Nenechte se zmást lacinými triky nejen bezejmenných, ale i značkových producentů. Mnozí z nich vyrábějí zboží na opačné straně planety, v zemích bez jakéhokoli citlivého vztahu k životnímu prostředí či obyvatelstvu, někde, kde je možné na povel zaplavit stovky kilometrů údolí, kde jsou násilně přesídlována celá města a kde jsou z továren do řek i ovzduší bezohledně a nekontrolovaně vypouštěny zbytky barviv a jiných chemikálií. Zboží se potom navíc přepravuje přes půl zeměkoule. A přes to všechno se při prodeji zaštiťuje jakýmsi zeleným certifikátem či prohlášením evropské centrály... Tato bohužel běžná praxe, kterou vidíme kolem sebe, má k ekologickému chování opravdu velmi daleko. Ačkoli může ekologicky vypadat.

Podstatou trvale udržitelného rozvoje je minimální dopad na životní prostředí, co nejšetrnější ekologická stopa, slušný a férový vztah k přírodě. Uvažujte prosím v tomto duchu i vy při nákupu. V maximální možné míře se orientujte na oblečení, které pochází ze zemí s vysokými environmentálními standardy, s výrobou v EU, kde je péče o životní prostředí i zaměstnance naprostou samozřejmostí a i pro vás srozumitelná, přesně definovaná a snadno ověřitelná.

Chceme vám jasně ukázat, že naše produkty splňují tato kritéria. Jak konkrétně:

1799Ekologicky velice šetrné výrobky DIRECTALPINE označujeme „NATURE TOP FRIENDLY“. Vývoj i výroba těchto produktů je kompletně realizována v zemích s maximálními ekologickými standardy. Ty jsou dány jak vysokou životní úrovní, tak samozřejmě legislativou. V praxi to znamená, že při výrobě či barvení látek se veškeré odpady ekologicky likvidují, odpadní vody se při výstupu z továren čistí. Oblečení Nature Top Friendly se vyrábí výhradně v evropských zemích, a to z materiálů, které také z Evropy pocházejí. Minimalizuje se tedy i ekologická stopa spočívající v přepravě zboží na dlouhé vzdálenosti. Vše se tak realizuje pouze v rámci evropských zemí. Na konkrétních produktech dále označujeme jejich eventuální výrobu z recyklovaného materiálu či možnost další snadné recyklace.

1801Ekologicky šetrné výrobky DIRECTALPINE označujeme „NATURE FRIENDLY“. Takové produkty šijeme z materiálů, které pocházejí z vyspělých světových zemí s maximálními environmentálními standardy, jako jsou Japonsko, Jižní Korea nebo USA. I zde jsou přirozeně veškeré odpady ekologicky likvidovány, a tak naprosto žádné škodliviny nezatěžují přírodu a životní prostředí obyvatel těchto zemí. Vlastní výroba oděvů poté probíhá vždy v některé z evropských zemí, nejčastěji přímo v České nebo Slovenské republice, samozřejmě při zachování všech našich zákonných environmentálních i sociálních standardů, které patří mezi nejvyšší na světě.

U veškeré další produkce vyžadujeme od všech dodavatelů doklady o plnění našich nároků nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i sociálních aspektů.

Milujeme přírodu, myslíme na ni, chováme se podle toho. Prosíme, učiňte tak i vy a pojďme společně tou správnou zelenou stezkou.  1800