made in eu

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost Direct Alpine s.r.o. se sídlem Kateřinská 138, Liberec 17, 46002 IČO: 27277364, zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 22127, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.

 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Direct Alpine s.r.o., Kateřinská 138,460 02 Liberec 17, (e-mail: office@directalpine.com) Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.

 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
  • Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
 9. Správce zpracovává následující soubory cookies:
  Typ Vydavatel/ Název cookie Expirace
  Esenciální basketID_oF15Kl1p_cs-CZ persistent
  Esenciální ASP.NET_SessionId session
  Esenciální .ASPXAUTH persistent
  Esenciální ageConfirm persistent
  Analytical Google Analytics
  (_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
  persistent
  6 měsíců
  persistent
  6 měsíců
  persistent
  persistent
  session

 10. Tato webová stránka používá Hotjar, což je analytický nástroj od společnosti Hotjar Ltd. (dále jen „Hotjar“). Hotjar umožňuje zaznamenávat a vyhodnocovat chování uživatelů (klikání, pohyby myší, posouvání stránek apod.) na našich webových stránkách. Informace generované pomocí „sledovacího kódu” (Tracking Code) a cookies o vašich návštěvách našich webových stránek se odesílají na server Hotjar v Irsku, kde se ukládají.
  Více o ochraně soukromí Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

  Sběru dat nástrojem Hotjar můžete zabránit tím, že kliknete na tento odkaz a budete se řídit pokyny: www.hotjar.com/opt-out

  Pokračováním v používání této stránky vyjadřujete souhlas s výše uvedeným zpracováním údajů pomocí jeho poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami, v rámci jejich zásad ochrany osobních údajů.

Chceš slevu?